nl | fr

Onze doelstellingen

Reditus neemt het hele invorderingstraject van minnelijke invordering tot en met gerechtelijke uitvoering van vonnissen en andere titels in eigen hand.

Reditus is een "kwaliteitslabel" dat U een garantie biedt inzake behandeling van Uw dossiers, een correcte benadering van Uw debiteuren, een stipte opvolging en een volledig wettelijke afhandeling ervan, door bevoegde gerechtsdeurwaarders.

Reditus stelt zich tot doel een gecentraliseerde efficiŽnte activiteit van gerechtsdeurwaarders te ontwikkelen, inzake minnelijke en / of gerechtelijke invorderingen van schulden.

Het Netwerk bereikt zijn doelstellingen door het engagement van haar leden in een verregaande samenwerking en in eenzelfde werkwijze, teneinde het cliŽnteel een optimaal goed georganiseerde service en de beste behandeling van zijn vordering te kunnen aanbieden. Alle leden hebben er zich toe verbonden de activiteiten en de mogelijkheden van het Netwerk te promoten.

Onze strategie = Uw rendement

Reditus verhoogt Uw rendement door:
- het voorkomen van debiteurenrisico's
- het beheersbaar maken van alle debiteurenrisico's via minnelijke en/of gerechtelijke invordering
- het terugdringen van debiteurenrisico's
- het nastreven van een vluggere cashflow

Ons Profiel

Reditus is een Europees Netwerk van Gerechtsdeurwaarders, thans aanwezig in alle gerechtelijke arrondissementen van BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg, met 36 gerechtsdeurwaarders en 31 kandidaat-gerechtsdeurwaarders. Bovendien doet Reditus voor elke invordering in het buitenland beroep op bevoorrechte partners, waarmee heel strikte overeenkomsten zijn gesloten.

Reditus int voor haar opdrachtgevers alle vorderingen en doet dit op een vlugge en volledig transparante wijze.

Reditus realiseert dat door:
- het gehele vorderingsverloop van minnelijke invordering tot en met gerechtelijke uitvoering in ťťn hand aan te bieden - een volledig georganiseerd Netwerk van gerechtsdeurwaarderskantoren in alle gerechtelijke arrondissementen in BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg en via haar partners in andere landen in Europa en 'Reditus International' - de autoriteit en de capaciteit van de gerechtsdeurwaarder - ťťn centraal aanspreekpunt voor Uw organisatie / bedrijf

Statuten van Reditus EESV

Download hier de statuten van Reditus.

Naam

Reditus? Diegenen onder ons, die nog enige herinnering hebben bewaard aan het Latijn van Cicero, zouden geloven in een "terugkeer", vermits dit de betekenis van het woord was in de klassieke taal. En Redditus dan ? Het Romeinse recht sprak van redditum facere, wanneer het erom ging om terug te geven wat men verschuldigd is, hetgeen u werd uitgeleend of hetgeen werd neergelegd...

Kwam dan een dag, in de Middeleeuwen reeds, of zelfs eerder, toen Reditus, die verward werd met zijn naaste buur met de dubbele medeklinker, de betekenis aannam van "wettelijk inkomen". Aldus was de Reditus salis, de fameuze zoutbelasting, een "Reditus rectus, legitimus, ex jure debitus", een "eerlijk, wettig en door het recht erkend inkomen", dat bijgevolg opeisbaar was met alle rechtsmiddelen.

Ons Netwerk, door het imago van de oude Reditus aan te kleven, knoopt juist weer aan met een lange traditie, die wil dat terugkeert naar wie "erkend door het recht" van ons ambt verlangt dat hem in feite recht wordt gedaan. In zekere zin dat het verschuldigde "terugkeert" naar zijn wettige eigenaar !"