nl | fr

Diensten

Reditus neemt het hele invorderingstraject van minnelijke invordering tot en met gerechtelijke uitvoering van vonnissen en andere titels in eigen hand

Reditus is vertegenwoordigd in gans België en in het Groothertogdom Luxemburg, met 28 gerechtsdeurwaarderskantoren. Daardoor profiteert U zowel van de kennis van de lokale omstandigheden, als van de kennis en kracht van het geheel.

In deze 28 kantoren staan ten Uwen dienste :
- 41 gerechtsdeurwaarders
- 30 kandidaat-gerechtsdeurwaarders
- 9 stagiair-gerechtsdeurwaarders
- 136 bedienden

Bovendien werkt Reditus samen met het gerechtsdeurwaarderskantoor GGN in Nederland die in het ganse land bevoegd is en dezelfde service levert, met Leximpact in Frankrijk, met het advocatenkantoor Bayh-Fingerlé in Duitsland en met de HCE group in England/Wales.

Minnelijke invorderingen

Reditus is met 28 gerechtsdeurwaarderskantoren in de mogelijkheid tot het verwerken van elk volume vorderingen, zowel lastens consumenten (B2C) als in de bedrijfswereld (B2B).

Reditus biedt U het volledige invorderingsverloop aan van A tot Z, van de buitengerechtelijke (minnelijke) invorderingsprocedure tot en met de gerechtelijke procedure en het uitvoeren van vonnissen, binnen één netwerk.

De minnelijke invordering gebeurt volledig in respect voor de vigerende wetgeving.

Strategie

Snelheid.
Reditus is een ambitieus gerechtsdeurwaardersnetwerk dat pijlsnel en uiterst professioneel voor U een service kan leveren. Dankzij de samenwerkende kantoren overal in België en in samenwerking met 'Reditus International' voor de internationaal aangesloten landen, kunnen wij ervoor zorgen dat U - altijd en overal in België en in de aangesloten landen - de ondersteuning krijgt die U nodig heeft. Daarbij zorgen we voor een zorgvuldige controle van de stukken en gaan we uiterst slagvaardig en initiatiefrijk te werk.

Gegarandeerd binnen de afgesproken termijn.
Elke opdracht wordt direct en zeer correct door ons aangepakt. Alle tussenkomsten gebeuren binnen de gestelde termijn op een accurate en doeltreffende wijze. En bij een spoedopdracht? Deze wordt nog dezelfde dag betekend, ook in het buitenland (behalve indien vertaalwerk dient te gebeuren)!

Op meerdere plaatsen tegelijkertijd.
Reditus heeft 28 kantoren verspreid over België en het Groothertogdom Luxemburg, waardoor wij op efficiënte wijze Uw exploten kunnen betekenen, ook als dit op meerdere plaatsen tegelijk moet gebeuren. Onze kracht: de enorme flexibiliteit van onze organisatie. Geef ons door wat Uw wensen zijn en we zorgen altijd voor een accurate oplossing. Als het moet binnen 1 uur.

Kost.
Onze kosten zijn volledig conform het wettelijk tarief.

Download voor België het K.B. dd. 30 november 1976 tot vaststelling van het tarief voor akten van gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en voor het tarief van sommige toelagen. (in pdf, 450,1kb)

Profiel.
Het profiel van debiteuren verschilt van bedrijf tot bedrijf. Elk bedrijf heeft derhalve haar eigen invorderingsbeleid. Daarom bepalen de leden van Reditus allereerst samen met U de gewenste invorderingsstrategie, die volledig zal aansluiten bij uw eigen handelswijze.

Voor ons neemt communicatie met Uw debiteur (schriftelijk en persoonlijk) een centrale plaats in.

Maximaal rendement

De correcte, resultaatgerichte aanpak door de leden van Reditus is er op gericht gerechtelijke invordering te voorkomen, Uw klantrelatie te behouden en voor U een maximaal rendement te behalen zonder tussenkomst van de Rechtbank. Indien evenwel een gerechtelijke invordering zich opdringt of noodzakelijk is, doen wij hiertoe zelf onmiddellijk het nodige, in eigen beheer

Reditus = 4 troeven

Engagement: het engagement van één gerechtsdeurwaarder, lid van Reditus, is een engagement van alle leden van Reditus
Samenwerking: alle leden werken samen onder dezelfde voorwaarden
Werkwijze: alle leden werken op een identieke wijze - uniformiteit naar de klant toe - kost steeds dezelfde
Service: door transparantie, éénvormigheid, snelheid, flexibiliteit en klantgerichtheid

Reditus maakt U de voor U geïnde gelden uiterst snel en binnen de 8 dagen over.

Gerechtelijke invorderingen

Als Uw debiteur in de buitengerechtelijke fase niet betaald heeft en U heeft besloten tot verdere maatregelen, dan dient de zaak te worden voorgelegd aan de Rechtbank. De dagvaarding wordt opgesteld en voor de rechter gebracht teneinde de tegenpartij te veroordelen tot betaling van de vordering, eventueel vermeerderd met een schadebeding, intresten en de kosten.

Er zijn dan twee mogelijkheden:

a. Uw debiteur verschijnt niet op de zitting van de rechter:
In dit geval kan de debiteur bij verstek veroordeeld worden tot betaling.
Met dit vonnis gaan wij over tot gerechtelijke uitvoering.
b. Uw debiteur of zijn raadsman verschijnt op de zitting en voert verweer:
Dit moet over het algemeen schriftelijk worden ingediend (besluiten).
Als de vordering wordt toegewezen, kan er tot gerechtelijke uitvoering worden overgegaan.

Wij houden U gedurende de volledige uitvoeringsprocedure op de hoogte van de stand van de zaak, volledig geautomatiseerd uiteraard

Uitvoering titel

Zodra de lokaal bevoegde gerechtsdeurwaarder in het bezit is van het vonnis, kan hij/zij tot gerechtelijke uitvoering overgaan. Met deze titel kan Uw debiteur worden gedwongen tot betaling.

In eerste instantie zal bij exploot (= een gerechtelijke akte die wij aan Uw debiteur betekenen) bevel worden gedaan om aan het vonnis te voldoen.

Als de debiteur hieraan geen gevolg geeft, zal tot beslag worden overgegaan.

Er zijn verschillende soorten beslag mogelijk, bijvoorbeeld beslag op roerende en onroerende goederen, beslag onder derden (bij een bank, op loon, op effecten of beslag op een sociale uitkering). Ook kunnen meerdere beslagen worden gelegd.

De betalingsregeling wordt vervolgens door de gerechtsdeurwaarder strikt opgevolgd.

In deze fase blijft het belang van de klant primeren en worden geen maatregelen genomen die geen kans op resultaat zouden hebben.